Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2012Open access

Standardiserad trädinventering och insamling av data för träd i urban miljö

Östberg, Johan; Delshammar, Tim; Fransson, Ann-Mari; Busse Nielsen, Anders

Abstract

Trädinventeringar och insamling av data om träd blir allt vanligare inom olika verksamheter som berör stadens utemiljö. Det är viktigt att dessa arbeten utförs med hög noggrannhet och kvalitet. Om de metoder och inventeringsparameter som tillämpas är jämförbara kan olika aktörer bättre dra nytta av varandras erfarenheter, och upphandlingsarbetet underlättas. Område Landskapsutveckling vid SLU i Alnarp startade därför den 1 januari 2010 arbetet med att ta fram riktlinjer för insamling av träddata. Denna standard är slutprodukten av detta projekt. Som ett komplement till standarden finns en rapport som beskriver hur författarna har tänkt gällande valet och definitionerna av de olika parametrarna, tillsammans med exempel på användningsområden för trädinformationen. Förhoppningen är att denna rapport ska besvara de eventuella frågor som kan dyka upp vid arbetet med denna standard.

Keywords

trädinventering; stadsträd; parametrar; skötselplaner

Published in

Landskap, trädgård, jordbruk : rapportserie
2012, number: 2012:7ISBN: 978-91-87117-06-0Publisher: Område Landskapsutveckling