Skip to main content
Book chapter, 2012

Miljonprogrammets rymlighet - ett hotat värde

Kristensson, Eva
Kristensson, Eva (ed.)

Keywords

miljonprogram, bostadsnära utemiljö, rymlighet

Published in

Formas fokuserar
2012, number: 20, pages: 137-148
Book title: Miljonprogrammet - utveckla eller avveckla
ISBN: 978-91-540-6069-6
Publisher: Forskningsrådet Formas