Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book chapter2012

"Det måste flytta hit nå´n mer" - om minimivillkoren för att upprätthålla ett lokalsamhälle.

Ekman, Ann-Kristin

Published in

Title: Bygdeutviklingas paradoks
ISBN: 9788230400791
Publisher: Scandinavian Academic Press

    UKÄ Subject classification

    Social Anthropology

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/42418