Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Conference paper2004

Går det att avla för lätta kalvningar och bra slaktkroppsegenskaper hos köttdjur?

Eriksson, Susanne

Published in

Conference

Svensk Mjölks Djurhälso- och utfodringskonferens

    UKÄ Subject classification

    Veterinary Science
    Animal and Dairy Science

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/4248