Skip to main content
Conference paper, 2004

Går det att avla för lätta kalvningar och bra slaktkroppsegenskaper hos köttdjur?

Eriksson, Susanne

Published in

Conference


Svensk Mjölks Djurhälso- och utfodringskonferens