Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2012

Uppsala mitt i Sápmi : Rapport från ett symposium arrangerat av Föreningen för samiskrelaterad forskning i Uppsala, Upplandsmuséet 4-5 maj 2011.


Tunon, Håkan (ed.); Frändén, Märit (ed.); Ojala, Carl-Gösta (ed.); Öhman, May-Britt (ed.)

Published in

CBM:s skriftserie
2012, Volume: 55
ISBN: 978-91-89232-67-9
Publisher: Naptek & Centrum för biologisk mångfald

   SLU Editors

  • Tunon, Håkan

   • Swedish Biodiversity Centre, Swedish University of Agricultural Sciences

  Associated SLU-program

  SLU Swedish Biodiversity Centre

  UKÄ Subject classification

  Archaeology
  History
  Specific Languages

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/42538