Skip to main content
Report, 2012

Trygghet i bostadsområdets gröna utemiljöer

Jansson, Märit; Fors, Hanna; Kristensson, Eva; Gunnarsson, Allan; Lindgren, Therese; Wiström, Björn; Norlin, Måns

Keywords

gröna utemiljöer; människolivskvalité; trygghet

Published in


Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för Landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Landskapsutveckling och Landskapsarkitektur

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Landscape Management, Design and Construction
Kristensson, Eva
Swedish University of Agricultural Sciences, Landskapsarkitektur
Lindgren, Therese
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Landscape Management, Design and Construction
Norlin, Måns
Swedish University of Agricultural Sciences, Landskapsarkitektur

UKÄ Subject classification

Landscape Architecture

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/42713