Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report, 2012

Trygghet i bostadsområdets gröna utemiljöer : en kunskapssammanställning

Jansson, Märit; Fors, Hanna; Kristensson, Eva; Gunnarsson, Allan; Lindgren, Therese; Wiström, Björn; Norlin, Måns

Keywords

gröna utemiljöer; människolivskvalité; trygghet

Published in


Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, Fakulteten för Landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Landskapsutveckling och Landskapsarkitektur