Skip to main content
Report, 2011

Rapport om användning av sporfällor för detektion och prognos av växtpatogener

Berlin, Anna

Published in

Rapport / Jordbruksverket
2011, number: 2012:10 Bil. 3
Publisher: Jordbruksverket

  SLU Authors

  • Berlin, Anna

   • Department of Forest Mycology and Pathology, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Agricultural Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/42873