Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Book2004

Från byatjur till genteknik : Milstolpar i svensk husdjursgenetik och husdjursavel under1900-talet

Rendel, Jan
Rendel, Jan (ed.)

Published in

Skogs- och lantbrukshistoriska meddelanden / Kungl. Skogs- och lantbruksakademien
2004, number: 30
Publisher: KSLA

UKÄ Subject classification

Veterinary Science
Animal and Dairy Science

Publication identifier

ISBN: 9789189379671

Permanent link to this page (URI)

https://res.slu.se/id/publ/4293