Skip to main content
Book chapter, 2012

Projektledningens reflektioner utifrån de genomförda kunskapssammanställningarna

Sjaggo, Brita Stina; Tunon, Håkan

Published in

CBM:s skriftserie
2012, number: 68, pages: 75-82
Book title: Ájddo - reflektioner kring biologisk mångfald i renarnas spår
ISBN: 978-91-85352-00-0
Publisher: CBM & Sametinget

  SLU Authors

  • Tunon, Håkan

   • Swedish Biodiversity Centre, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Cultural Studies
  Ecology
  Ethnology

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/42999