Skip to main content
Other publication, 2012

Stadsodling som terapeutiskt verktyg

Pálsdóttir, Anna María
Delshammar, Tim (ed.)

Published in

Landskap, trädgård, jordbruk : rapportserie
2012, number: LTJ-rapport 2012:31, pages: 23-24
Book title: Stadsodling – Reflektioner och perspektiv från SLU Alnarp
ISBN: 978-91-87117-30-5
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap