Skip to main content
Factsheet, 2012

Odlingsvärda vildarter inom släktet Clematis

Götmark, Hulda

Abstract

Clematis har länge varit älskade trädgårdsväxter och är även idag mycket populära. Kombinationen av ett vackert växtsätt och en överdådig, ofta långvarig blomning gör att de lämpar sig mycket bra som prydnadsväxer. Clematis-släktet omfattar cirka 300 arter och tillhör familjen Ranunculaceae. Arterna förekommer i alla världsdelar, men återfinns mestadels i tempererade områden. På trädgårdsmarknaden finns idag tusentals sorter och kulturhybrider, men vildarter är ovanligare som prydnadsväxter. Dessa utgör en spännande nisch. Studier har visat att vilda arter har större motståndskraft mot vissa sjukdomar än sorter och kulturhybrider inom Clematis-släktet. Exempelvis drabbas arterna nästan aldrig av vissnesjukdomen Fusarium, som annars är en vanlig sjukdom hos sorterna. Nedan följer exempel på intressanta, i kultur relativt ovanliga Clematis-arter som genom sitt prydnadsvärde förtjänar större uppmärksamhet.

Keywords

Clematis

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2012, number: 2012:33
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Götmark, Hulda
Swedish University of Agricultural Sciences, Område Hortikultur

UKÄ Subject classification

Horticulture
Botany

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/43173