Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2012

Odlingsvärda vildarter inom släktet Clematis

Götmark, Hulda
Caspersen, Siri (ed.)

Abstract

Clematis har länge varit älskade trädgårdsväxter och är även idag mycket populära. Kombinationen av ett vackert växtsätt och en överdådig, ofta långvarig blomning gör att de lämpar sig mycket bra som prydnadsväxer. Clematis-släktet omfattar cirka 300 arter och tillhör familjen Ranunculaceae. Arterna förekommer i alla världsdelar, men återfinns mestadels i tempererade områden. På trädgårdsmarknaden finns idag tusentals sorter och kulturhybrider, men vildarter är ovanligare som prydnadsväxter. Dessa utgör en spännande nisch. Studier har visat att vilda arter har större motståndskraft mot vissa sjukdomar än sorter och kulturhybrider inom Clematis-släktet. Exempelvis drabbas arterna nästan aldrig av vissnesjukdomen Fusarium, som annars är en vanlig sjukdom hos sorterna. Nedan följer exempel på intressanta, i kultur relativt ovanliga Clematis-arter som genom sitt prydnadsvärde förtjänar större uppmärksamhet.

Keywords

Clematis

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2012, number: 2012:33
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap, Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU Authors

  • Götmark, Hulda

   • Område Hortikultur, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Horticulture
  Botany

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/43173