Skip to main content
Report, 2013

Expeditionsrapport IBTS, augusti 2012 med U/F Dana

Vitale, Francesca; Rudolphi, Ann-Christin; Bland, Barbara

Abstract

Havsfiskelaboratoriets trålexpeditioner i Västerhavet (Skagerrak och Kattegatt)genomförs två gånger årligen, i kvartal 1 och 3.Den franska bottentrålen GOV används för provtagningen av demersala arter.Under denna expedition gjordes totalt 45 giltiga tråldrag i hela området med GOV- trålen, 26 i Skagerrak och 19 i Kattegatt. Den totala fångsten inkluderade 63 fiskarter.Den biologiska provtagningen, som innebär bland annat insamling av otoliter för åldersanalys, gjordes på de viktigaste kommersiella arterna. Totalt togs 4 398otoliter från 11 olika arter.

Published in


ISBN: 978-91-576-9146-0
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för akvatiska resurser

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Rudolphi, Ann-Christin
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources

Associated SLU-program

Use of FOMA data

UKÄ Subject classification

Fish and Aquacultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/43187