Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Magazine article, 2012

Hur inventeras vildsvin på bästa sätt?

Jansson, Gunnar; Månsson, Johan; Nordström, Jonas

Published in

Svensk jakt
2012, Volume: 151, number: 4, pages: 64-66