Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Other publication2012Open access

Sälarna – både glädje och problem

Karlsson, Olle; Lundström, Karl

Published in

Title: Årsrapport 2012: Svealands kustvattenvårdsförbund
ISBN: 978-91-980325-0-5
Publisher: Svealands kustvattenvårdsförbund