Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2012

GPS-märkta vildsvin hjälper oss förstå deras beteende

Jansson, Gunnar; Månsson, Johan; Nordström, Jonas

Published in

Svensk jakt
2012, number: 9, pages: 96-98