Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2011Open access

Fungicider och fungicidresistens

Edin, Eva

Published in

Faktablad Om Växtskydd, Jordbruk
2011, number: 33 J
Publisher: Konsulentavdelningen/Växtskydd, Sveriges lantbruksuniversitet