Skip to main content
Factsheet, 2013

Om ändamålsenliga strukturer och behovet av en planeringshistorisk analys

Qviström, Mattias

Keywords

Fysisk planering; Landskapsanalys; FOMA; God Bebyggd Miljö

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2013, number: 2013:5
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Landskapsarkitektur

Associated SLU-program

Built environment

UKÄ Subject classification

Other Social Sciences not elsewhere specified
Other Humanities not elsewhere specified

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/43301