Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Factsheet, 2013

Om ändamålsenliga strukturer och behovet av en planeringshistorisk analys

Qviström, Mattias
Qviström, Mattias (ed.)

Keywords

Fysisk planering; Landskapsanalys; FOMA; God Bebyggd Miljö

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2013, number: 2013:5
Publisher: Fakulteten för landskapsplanering, trädgårds- och jordbruksvetenskap