Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report chapter2013

Fasta körspår – skördepotential och effekt på markstruktur

Arvidsson, Johan; Holm, Lena

Published in

Rapporter från Jordbearbetningsavdelningen, Sveriges lantbruksuniversitet
2013, number: 125, pages: 50-53 Title: Jordbearbetningens årsrapport 2012

Publisher: Institutionen för mark och miljö, Sveriges lantbruksuniversitet