Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Conference paper2004

Deponering av utbränt kärnbränsle - konsekvenser för marken

Wörman, Anders

Abstract

Gruppen för miljöfysik, Institutionen för Biometri och teknik, SLU Sammanfattning Denna artikel ger en beskrivning av aktuell forskning med anknytning till slutförvar av radioaktivt avfall. En utgångspunkt är forskargruppens egna aktiviteter under det senaste decenniet, vilka har fokuserats på matematiska modeller över småskaliga såväl som storskaliga transportfenomen samt olika empiriska undersökningar av transportegenskaper i berg och i vattendrag. Forskningen har finansierats av Statens kärnkraftsinspektion och Statens strålskyddsinstitut

Published in

Rapporter i skogsekologi och skoglig marklära
2004, Volume: 89, pages: 1-9
Title: Markdagen 2004 - Forskningsnytt om mark
Publisher: Institutionen för skoglig marklära

Conference

Markdagen

    UKÄ Subject classification

    Environmental Sciences related to Agriculture and Land-use

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/4339