Skip to main content
Magazine article, 2012

Låt kunskap styra beräkningar av mängden fisk i havet

Gårdmark, Anna; Bergenius, Mikaela; Mäntyniemi, Samu; Kuikka, Sakkari

Published in

Fiskeritidskrift för Finland
2012, number: 2, pages: 16-18