Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Magazine article2012

iNDF och fibersmältbarhet

Eriksson, Torsten; Spörndly, Rolf; Nilsdotter-Linde, Nilla; Jansson, Jan

Keywords

Foderanalyser, indigestible neutral detergent fibre

Published in

Svenska vallbrev
2012, Volume: 3, pages: 2-3
Publisher: Svenska Vallföreningen