Skip to main content
Factsheet, 2012

Vägarnas värdefulla träd

Ottoson, Mats; Sallmén, Niina; Lennartsson, Tommy

Abstract

Ett stort antal grova och ihåliga träd finns längs våra vägar. De ger i sin tur mat och bostad åt hundratals andra arter. En ny studie visar att dessa värdefulla träd kan bliännu viktigare för den biologiska mångfalden i framtiden. De är nämligen mindre hotade av igenväxning än motsvarande träd i resten av landskapet och har därför bättre överlevnadschanser.

Published in


Publisher: CBM

Authors' information

Ottoson, Mats
Sallmén, Niina
Swedish University of Agricultural Sciences, Swedish Biodiversity Centre

UKÄ Subject classification

Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/43451