Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Conference abstract, 2004

Brachyspira- och Lawsoniainfektioner hos svin och fjäderfä, pågående projekt vid SLU/SVA

Fellström, Claes; Jacobson, Magdalena; Råsbäck, Therese; Jonasson, Robert; Jensen, Waern Marianne

Published in

Conference


Jordbrukskonferensen, SLU