Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Conference abstract, 2004

Möss som reservoar för dysenterismitta i en slaktsvinsbesättning

Fellström, Claes

Published in

Conference


Jordbrukskonferensen, SLU