Skip to main content
Factsheet, 2012

Kiselalger som miljöindikatorer

Kahlert, Maria

Abstract

En femtedel av det syre som vi andas kommer från kiselalger, en grupp organismer som finns i stora mängder i världens oceaner, men också i sötvatten. Kiselalger hittas i den fria vattenmassan men också som påväxt på stenar, växter eller andra föremål. Kiselalger är utmärkta indikatorer på vattenkvaliteten i rinnande vatten och sjöar och används i Europa och många andra länder inom miljöövervakningen.

Keywords

kiselalger, miljöövervakning

Published in


Publisher: SLU, Institutionen för vatten och miljö

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment

Associated SLU-program

Lakes and watercourses

UKÄ Subject classification

Environmental Sciences
Botany
Environmental Management
Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/43495