Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2012Open access

Kiselalger som miljöindikatorer

Kahlert, Maria

Abstract

En femtedel av det syre som vi andas kommer från kiselalger, en grupp organismer som finns i stora mängder i världens oceaner, men också i sötvatten. Kiselalger hittas i den fria vattenmassan men också som påväxt på stenar, växter eller andra föremål. Kiselalger är utmärkta indikatorer på vattenkvaliteten i rinnande vatten och sjöar och används i Europa och många andra länder inom miljöövervakningen.

Keywords

kiselalger, miljöövervakning

Published in


Publisher: SLU, Institutionen för vatten och miljö

  Associated SLU-program

  Lakes and watercourses

  UKÄ Subject classification

  Environmental Sciences
  Botany
  Environmental Management

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/43495