Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Conference paper2011

Behovsanpassad användning av pour-on-preparat innehållande makrocykliska laktoner hos nötkreatur under svenska fältförhållanden

Areskog, Marlene; Ljungström, Bitte; Engström, Annie; Höglund, Johan

Published in

Conference

Svenska Djurhälsovårdens vårkonferens