Skip to main content
Report, 2012

Vindkraftens effekter på marint liv

Bergström, Lena; Kautsky, Lena; Malm, Torleif; Ohlsson, Hans; Wahlberg, Magnus; Rosenberg, Rutger; Åstrand-Capetillo, Nastassia

Abstract

Precis som i manga andra lander forvantas en utbyggnad av vindkraft i Sverige under de narmaste decennierna. Expansionen drivs bland annat av stigande elpriser och behovet av okad produktion av fornybar el. I Sverige har havsbaserad vindkraft med en total effekt pa ungefar 2500 MW fatt tillstand och ytterligare 5500 MW ar under utveckling. Exempel pa vindkraftsprojekt med fardiga tillstand ar Storgrundet med en effekt pa 265 MW, Stora Middelgrund med en effekt pa 860 MW och Karehamn med en effekt pa 48 MW. I dag utgor Lillgrund i Oresund med sina 48 vindkraftverk och 110 MW i installerad effekt, Sveriges storstahavsbaserade vindkraftpark. Infor denna forvantade expansion ar det viktigt att undersoka vindkraftens miljoeffekter, och hur eventuella negativa effekter kan minimeras. Over 600 studier, huvudsakligen vetenskapliga artiklar, men aven rapporter fran foretag och myndigheter, ligger till grund for slutsatserna och rekommendationerna i denna syntesrapport om paverkan av vindkraft pa det marina livet i svenska havsomraden.

[...]

 

Published in

Rapport / Naturvårdsverket
2012, number: 6488
ISBN: 978-91-620-6488-4
Publisher: Naturvårdsverket

  SLU Authors

  UKÄ Subject classification

  Other Earth and Related Environmental Sciences
  Botany
  Environmental Management
  Zoology
  Ecology
  Marine Engineering
  Environmental Sciences

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/43580