Skip to main content
Other publication, 2012

Torneälvens lax- och öringbestånd – gemensamt svensk-finskt biologiskt underlag för bedömning av lämpliga fiskeregler under 2012

Dannewitz, Johan; Palm, Stefan; Romakkaniemi, Atso; Pakarinen, Tapani

Published in


Publisher: Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet