Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Other publication, 2013

Torneälvens lax- och öringbestånd – gemensamt svensk-finskt biologiskt underlag för bedömning av lämpliga fiskeregler under 2013

Palm, Stefan; Dannewitz, Johan; Romakkaniemi, Atso; Pakarinen, Tapani; Östergren, Johan; Björkvik, Emma

Published in


Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges Lantbruksuniversitet