Skip to main content
Other publication, 2013

Torneälvens lax- och öringbestånd – gemensamt svensk-finskt biologiskt underlag för bedömning av lämpliga fiskeregler under 2013

Palm, Stefan; Dannewitz, Johan; Romakkaniemi, Atso; Pakarinen, Tapani; Östergren, Johan; Björkvik, Emma

Published in


Publisher: Institutionen för akvatiska resurser, Sveriges Lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Romakkaniemi, Atso
Finska vilt- och fiskeriforskningsinstitutet
Pakarinen, Tapani
Finska vilt- och fiskeriforskningsinstitutet
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources
Björkvik, Emma
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources

Associated SLU-program

Lakes and watercourses

UKÄ Subject classification

Fish and Aquacultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/43612