Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Conference abstract, 2004

Kan stor mängd soja i fodret öka mottagligheten för svindysenteri?

Wallgren, Per; avd, för svinsjukdomar SVA ; Jacobson, Magdalena; Fellström, Claes; Lindberg, Ronny; Jensen, Waern Marianne

Published in

Conference


Jordbrukskonferensen