Skip to main content
Report, 2012

Biologiskt underlag och rådgivning inför beslut om kustfiskeregler för lax 2012

Östergren, Johan; Palm, Stefan; Dannewitz, Johan
Östergren, Johan (ed.)

Keywords

biologisk underlag, genetik, DNA, fiskvandring

Published in


Publisher: SLU, Institutionen för akvatiska resurser, sötvattenslaboratoriet