Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report chapter2011

Fosfit som tillsats i bladmögelbekämpningen

Liljeroth, Erland

Published in

Medd. från Södra jordbruksförsöksdistriktet, Sveriges lantbruksuniversitet
2011, number: 64Title: Rapport från växtodlings- och växtskyddsdagar i Växjö den 6 och 7 december 2011

Publisher: Södra jordbruksförsöksdistriktet, Sveriges lantbruksuniversitet