Skip to main content
Report chapter, 2012

Fosfit som tillsats i bladmögelbekämpningen

Liljeroth, Erland; Burra, Dharani; Alexandersson, Erik

Published in

Medd. från Södra jordbruksförsöksdistriktet, Sveriges lantbruksuniversitet
2012, number: 65
Book title: Rapport från växtodlings- och växtskyddsdagar i Växjö den 4 och 5 december 2012
Publisher: Södra jordbruksförsöksdistriktet, Sveriges lantbruksuniversitet

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Plant Protection Biology
Burra, Dharani
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Plant Protection Biology
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Plant Protection Biology

UKÄ Subject classification

Agricultural Science

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/43666