Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report chapter2012

Fosfit som tillsats i bladmögelbekämpningen

Liljeroth, Erland; Burra, Dharani; Alexandersson, Erik

Published in

Medd. från Södra jordbruksförsöksdistriktet, Sveriges lantbruksuniversitet
2012, number: 65Title: Rapport från växtodlings- och växtskyddsdagar i Växjö den 4 och 5 december 2012

Publisher: Södra jordbruksförsöksdistriktet, Sveriges lantbruksuniversitet