Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2013Open access

Bevarande och introduktion av härdiga klematissorter

Rumpunen, Kimmo

Published in

LTJ-fakultetens faktablad
2013, number: 2013:2
Publisher: Institutionen för växtförädling, Sveriges lantbruksuniversitet