Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Book chapter, 2008

Kunskapens frukter växer på Balsgård

Nybom, Hilde; Rumpunen, Kimmo

Published in

Book title: SLU – Tre decennier mitt i samhällsutvecklingen
ISBN: 978-91-85911-81-3
Publisher: Sveriges Lantbruksuniversitet