Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Report chapter, 1996

Domesticering av rosenkvitten, Chaenomeles spp.

Rumpunen, Kimmo; Kviklys, Darius

Published in

Verksamhetsberättelse - Balsgård - Avdelningen för hortikulturell växtförädling
1996, number: 1992-94, pages: 99-104
Title: Verksamhetsberättelse 1992-1994 : Report
Publisher: Balsgård, Sveriges lantbruksuniversitet