Skip to main content
Magazine article, 2012

Det växande sälbeståndet hotar kustfisket i Östersjön.

Königson, Sara

Abstract

Det småskaliga kustnära fisket i Sverige har under de senaste årtiondena utvecklats negativt. En orsak till utvecklingen är säl och fiske konflikten som ökar längs stora delar av Sveriges kust. Laxfisket med fällor i Bottenhavet och Bottenviken har i 20 år haft stora problem men under de senaste åren har sälproblemen i garnfiske efter torsk i centrala och södra Östersjön ökat dramatiskt.

Published in

Fiskeritidskrift för Finland
2012, number: 4, pages: 8-10
Book title: Fiskeritidskrift för Finland
Publisher: Centralförbundet för Fiskerihushållning

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Resources

UKÄ Subject classification

Ecology

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/43797