Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Other publication2012

Nationell förvaltningsplan för knubbsäl (Phoca vitulina) i Kattegatt och Skagerrak

Königson, Sara; Lunneryd, Sven-Gunnar

Published in


Publisher: Havs- och vattenmyndigheten