Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Other publication2012

Fiska smartare en del av lösningen

Soler, Teresa

Abstract

Övergödningen av Östersjön är ett växande problem. Utsläppen av näringsämnen till havet måste minska, men det behövs också en bättre förvaltning av fisket. För en framtida så kallad ekosystembaserad förvaltning, försöker SLU-forskare förstå fiskens roll i näringskedjan.

Published in

Miljötrender från SLU
2012, Volume: 2012:1, number: 1, pages: 3-5
Publisher: Sveriges lantbruksuniversitet