Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report chapter2012

Växtplankton

Quintana, Isabel; Sonesten, Lars

Published in

Rapport - Vänerns vattenvårdsförbund
2012, number: 73, pages: 40-43 Title: Vänern – årsskrift 2012

Publisher: Vänerns vattenvårdsförbund