Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Factsheet2012

Faktablad från integrerad kustfiskövervakning i Västerhavet, 2012. Fjällbacka 1989-2011

Söderberg, Kerstin

Published in


Publisher: Havs- och vatten myndigheten

  Associated SLU-program

  Coastal and sea areas

  UKÄ Subject classification

  Ecology

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/43849