Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Other publication2012

Bidrag till kännedom om lavarna på Koster och angränsande öar

Thor, Göran; Hultengren, S; Arvidsson, Lars
Hultengren, S (ed.)

Published in

Title: Dokumentationer av landlevande fauna och flora i Kosterhavets nationalpark och angränsande naturreservat

Publisher: Länsstyrelsen i Västra Götaland

    UKÄ Subject classification

    Botany

    Permanent link to this page (URI)

    https://res.slu.se/id/publ/43897