Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Book chapter, 2012

Näringsvärde hos vallgräs kring skörd 1 och 2.

Halling, Magnus; Jansson, J.

Published in

Book title: Försöksrapport 2011 Animaliebältet. Växtodlingsförsök 2011. Resultat från regionala växtodlingsförsök utförda i Jönköping, Kalmar Kronoberg, Blekinge, Gotland och Halland
Publisher: Animaliebältet