Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)
Other publication, 2012

Lawsonia intracellularis hos gris -utgör livdjur en risk avseende smittspridning och kan blodprov användas för att spåra smittade besättningar?

Jacobson, Magdalena
Jacobson, Magdalena (ed.)

Published in


Publisher: SLF nyhetsbrev