Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2013Open access

Åkermarksplanteringar på Tagel, Steninge och Em 1988-2012

Kardell, Lars

Keywords

Åkermarksplantering; Plantavgång; Vegetationsutveckling

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Institutionen för skoglig landskapsvård
2013, number: 118
Publisher: Institutionen för skoglig landskapsvård, Sveriges lantbruksuniversitet

   SLU Authors

  • Kardell, Lars

   • Faculty of Natural Resources and Agricultural Sciences, Swedish University of Agricultural Sciences

  UKÄ Subject classification

  Forest Science

  Permanent link to this page (URI)

  https://res.slu.se/id/publ/44173