Skip to main content
Report, 2004

Surstötar i norra Dalarna 1994-2002

Löfgren, Stefan; Laudon, Hjalmar;

Abstract

Institutionen för miljöanalys, SLU har på uppdrag av länsstyrelsen i Dalarna utvärderat vattenkemin i 13 bäckar (16 mätstationer) i norra Dalarna under 51 olika flödesepisoder 1994- 2002. Totalt omfattar utvärderingen 46 surstötar i samband med snösmältning och 5 surstötar i samband med höstregn. Syftet med utvärderingen har varit att med hjälp av Episodmodellen, BDM (Boreal Dilution Model), söka fastställa i vilken omfattning svaveldepositionen gjort surstötarna i de studerade bäckarna ännu surare än vad de skulle ha varit naturligt. Dessutom har det undersökts hur olika egenskaper i de studerade avrinningsområdena påverkat surstötarnas omfattning.

Published in

Rapport / Länsstyrelsen Dalarnas län

2004, number: 2004:7
Publisher: Länsstyrelsen dalarnas län

Authors' information

Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Aquatic Sciences and Assessment
Swedish University of Agricultural Sciences, Department of Forest Ecology

Associated SLU-program

Lakes and watercourses
Acidification
Use of FOMA data

Sustainable Development Goals

SDG6 Clean water

UKÄ Subject classification

Geochemistry
Oceanography, Hydrology, Water Resources
Environmental Sciences

URI (permanent link to this page)

https://res.slu.se/id/publ/4427