Skip to main content
Report, 2004

Surstötar i norra Dalarna 1994-2002

Löfgren, Stefan; Laudon, Hjalmar

Abstract

Institutionen för miljöanalys, SLU har på uppdrag av länsstyrelsen i Dalarna utvärderat vattenkemin i 13 bäckar (16 mätstationer) i norra Dalarna under 51 olika flödesepisoder 1994- 2002. Totalt omfattar utvärderingen 46 surstötar i samband med snösmältning och 5 surstötar i samband med höstregn. Syftet med utvärderingen har varit att med hjälp av Episodmodellen, BDM (Boreal Dilution Model), söka fastställa i vilken omfattning svaveldepositionen gjort surstötarna i de studerade bäckarna ännu surare än vad de skulle ha varit naturligt. Dessutom har det undersökts hur olika egenskaper i de studerade avrinningsområdena påverkat surstötarnas omfattning.

Published in

Rapport / Länsstyrelsen Dalarnas län
2004, number: 2004:7
Publisher: Länsstyrelsen dalarnas län

  SLU Authors

   • Laudon, Hjalmar

    • Department of Forest Ecology, Swedish University of Agricultural Sciences

   Associated SLU-program

   Lakes and watercourses
   Acidification
   Use of FOMA data

   Sustainable Development Goals

   SDG6 Clean water and sanitation

   UKÄ Subject classification

   Geochemistry
   Oceanography, Hydrology, Water Resources
   Environmental Sciences

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/4427