Skip to main content
SLU publication database (SLUpub)

Report2004Open access

Integrerad övervakning av miljötillståndet i svensk skogsmark — IM : Sammanfattning av 2002 års resultat

Löfgren, Stefan
Löfgren, Stefan (ed.)

Keywords

Avrinningsområde,; Ekosystemstudier; Försurning; Integrerad monitoring; Kemiska ämnesbudgetar,; Markprocesser; Vattenbalans,; Vegetation,

Published in

Rapport / Sveriges lantbruksuniversitet, Miljöanalys
2004, number: 2004:23
Publisher: Institutionen för miljöanalys, Sveriges lantbruksuniversitet

   Associated SLU-program

   Non-toxic environment
   Forest
   Biodiversity
   Acidification

   UKÄ Subject classification

   Ecology
   Geochemistry
   Oceanography, Hydrology, Water Resources

   Permanent link to this page (URI)

   https://res.slu.se/id/publ/4429